Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Calendar

Comisia Municipiului București de organizare și desfășurare a EN a stabilit ora 9:00, ora de începere a testelor pentru evaluarea de la clasa a VI-a pentru toate unitățile de învățământ din municipiu.

Având în vedere art. 15 alin. (2) din anexa nr. 1 a OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016, ora de începere a testelor pentru evaluarea de la clasa a VI-a se poate modifica. Intervalul orar se anunță, de obicei, cu o săptămână înainte de susținerea probelor. În anul școlar 2016-2017 intervalul orar unic a fost 11-12.

Art. 15
(2) Pentru EN VI, comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a EN stabilește un interval orar unic pentru desfășurarea testelor, pentru toate unitățile de învățământ din județ/municipiul București.

Extras din Anexa nr. 1 a OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016