Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Calendar

Conform adresei I.S.M.B. nr. 9155/07.05.2021, pentru toate clasele, probele încep la ora 11:00.

Conform OME nr. 3647/07.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 377/12.04.2021, se modifică calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a.

Având în vedere art. 15 alin. (2) din anexa nr. 1 a OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016, ora de începere a testelor pentru evaluarea de la clasa a VI-a se poate modifica. Intervalul orar se anunță, de obicei, cu o săptămână înainte de susținerea probelor. În anii școlari 2018-2019 și 2017-2018 intervalul orar unic a fost 9-10. În 2016-2017 a fost 11-12.

Art. 15
(2) Pentru EN VI, comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a EN stabilește un interval orar unic pentru desfășurarea testelor, pentru toate unitățile de învățământ din județ/municipiul București.

Extras din Anexa nr. 1 a OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016