Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Avizier

Iunie 2022

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor finale, după contestații, este disponibilă la această adresă.

Rezultate finale

Rezultatele finale, după contestații, sunt disponibile la această adresă.

Vizualizare lucrări

A fost publicată cererea de vizualizare a lucrărilor scrise de la Evaluarea Națională.

Vizualizare lucrări

Au fost publicate precizările privind activitatea de vizualizare a lucrărilor scrise de la Evaluarea Națională.

Vizualizarea lucrării/lucrărilor va avea loc în prezența unei persoane desemnate de președintele comisiei, candidatul neavând dreptul de a fotografia lucrarea și/sau de a obține copia acesteia.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentat legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Contestații

A fost publicată cererea de solicitare a reevaluării lucrării.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și transmise electronic la adresa de e-mail contact@scoala160.ro, în zilele de 23 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) și 24 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00).

Conform art. 11 alin. (1) din Ordinul M.E. nr. 5149/30.08.2021, candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultate inițiale

Au fost publicate rezultatele inițiale, înainte de contestații.

GDPR

A fost publicată anexa la Procedura nr. 29085/06.06.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022.

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 8:00 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Monitorizare audio-video

Centru de examen prevăzut cu săli supravegheate audio-video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către ME conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.

Telverde

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE 0800.801.100 pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 14-17 iunie, în intervalul orar 8:00-16:00.

Aprilie 2022

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor la simulare este disponibilă la această adresă.

Rezultate

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale au fost transmise individual prin e-mail.

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Precizări redactare lucrări

Au fost publicate precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul simulării evaluării naționale și a examenului de Evaluare Națională 2022.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Sala de depozitare a obiectelor personale este sala 03.

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 8:00 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Martie 2022

Lecții de Matematică

Fundația Orange lansează o serie de 10 episoade video de matematică în vederea recapitulării subiectelor de la Evaluarea Națională.

Subiecte

Au fost publicate precizări cu privire la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Februarie 2022

În atenția părinților

Au fost publicate precizările cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor/aplicarea măsurilor de adaptare a procedurilor de examen, în cadrul simulării Evaluării Naționale/Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022.

Procedură egalizare șanse

A fost publicată Procedura ME nr. 25464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale.

Plan activități/măsuri ISMB

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat planul de activități/măsuri cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022.

Simulare Evaluare

Au fost publicate Ordinul ME nr. 3054/21.01.2022 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022, calendarul și lista conținuturilor.

Programa de examen

A fost publicat Ordinul ME nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Calendar

A fost publicat calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 la această adresă.

Metodologie

A fost publicat Ordinul ME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022.

Art. 2. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare națională, se desfășoară în anul școlar 2021-2022 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 (.pdf 236,06 KiB), aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, și cu prevederile prezentului ordin.