Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Avizier

Iunie 2020

Vizualizare lucrări

A fost publicată cererea de vizualizare a lucrărilor scrise de la Evaluarea Națională.

Cererea se depune la secretariatul unității în perioada 30 iunie - 1 iulie, în intervalul orar 8:30-16:00.

Vizualizarea lucrărilor va avea loc în perioada 13-17 iulie la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, în prezența unei persoane desemnate de președintele Comisiei Municipiului București, fără posibilitatea utilizării telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentat legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor finale, după contestații, este disponibilă la această adresă.

Rezultate finale

Rezultatele finale, după contestații, sunt disponibile la această adresă.

Contestații

A fost publicată cererea de solicitare a reevaluării lucrării.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) și 23 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). În cazul depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultate inițiale

Rezultatele inițiale, înainte de contestații, sunt disponibile la această adresă.

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

GDPR

A fost publicată anexa la Procedura nr. 2217/DGIP/12.06.2020 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 7:30 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Monitorizare audio-video

Centru de examen prevăzut cu săli supravegheate audio-video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către MEC conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.

Telverde 0800.801.100

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE 0800.801.100 pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 15-18 iunie, între orele 8:00-16:00 și vineri, 19 iunie, între orele 8:00-14:00.

Aprilie 2020

Programa de examen

Matematică

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 323bis/17.04.2020, a fost publicat Ordinul MEC nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

Sursa: edu.ro.

Programa de examen

Limba și literatura română

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 323bis/17.04.2020, a fost publicat Ordinul MEC nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

Sursa: edu.ro.

Simulare clasa a VIII-a

Conform Ordinului MEC nr. 4019/06.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 302/10.04.2020, se suspendă organizarea și desfășurarea Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Februarie 2020

Simulare clasa a VIII-a

A fost publicată lista conținuturilor pentru Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Ianuarie 2020

În atenția părinților

Au fost publicate precizările cu privire la aprobarea și aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor, pentru elevii/absolvenții clasei a VIII-a, la Simularea Evaluării Naționale/Evaluarea Națională.