Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Avizier

Iunie 2020

Vizualizare lucrări

A fost publicată cererea de vizualizare a lucrărilor scrise de la Evaluarea Națională.

Cererea se depune la secretariatul unității în perioada 30 iunie - 1 iulie, în intervalul orar 8:30-16:00.

Vizualizarea lucrărilor va avea loc în perioada 13-17 iulie la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, în prezența unei persoane desemnate de președintele Comisiei Municipiului București, fără posibilitatea utilizării telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentat legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor finale, după contestații, este disponibilă la această adresă.

Rezultate finale

Rezultatele finale, după contestații, sunt disponibile la această adresă.

Contestații

A fost publicată cererea de solicitare a reevaluării lucrării.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) și 23 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). În cazul depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

GDPR

A fost publicată anexa la Procedura nr. 2217/DGIP/12.06.2020 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 7:30 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Monitorizare audio-video

Centru de examen prevăzut cu săli supravegheate audio-video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către MEC conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.

Telverde 0800.801.100

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE 0800.801.100 pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 15-18 iunie, între orele 8:00-16:00 și vineri, 19 iunie, între orele 8:00-14:00.

Aprilie 2020

Programa de examen

Matematică

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 323bis/17.04.2020, a fost publicat Ordinul MEC nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

Sursa: edu.ro.

Programa de examen

Limba și literatura română

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 323bis/17.04.2020, a fost publicat Ordinul MEC nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

Sursa: edu.ro.

Simulare clasa a VIII-a

Conform Ordinului MEC nr. 4019/06.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 302/10.04.2020, se suspendă organizarea și desfășurarea Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Februarie 2020

Simulare clasa a VIII-a

A fost publicată lista conținuturilor pentru Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Ianuarie 2020

În atenția părinților

Au fost publicate precizările cu privire la aprobarea și aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor, pentru elevii/absolvenții clasei a VIII-a, la Simularea Evaluării Naționale/Evaluarea Națională.