Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Avizier

Iulie 2021

Vizualizare lucrări

A fost publicată cererea de vizualizare a lucrărilor scrise de la Evaluarea Națională.

Cererea se depune la secretariatul unității în perioada 15 - 16 iulie, în intervalul orar 9:00-17:00.

Vizualizarea lucrărilor va avea loc în perioada 26-30 iulie la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, în prezența unei persoane desemnate de președintele Comisiei Municipiului București, candidatul neavând dreptul de a fotografia lucrarea și/sau de a obține copia acesteia.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentat legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor finale, după contestații, este disponibilă la această adresă.

Rezultate finale

Rezultatele finale, după contestații, sunt disponibile la această adresă.

Iunie 2021

Contestații

A fost publicată cererea de solicitare a reevaluării lucrării.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) și 30 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). În cazul depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

GDPR

A fost publicată anexa la Procedura nr. 29398/31.05.2021 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 8:00 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Monitorizare audio-video

Centru de examen prevăzut cu săli supravegheate audio-video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către ME conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.

Telverde

I.S.M.B. pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE 0800.816.021 pentru semnalarea problemelor apărute în desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în zilele desfășurării probelor, în intervalele orare 8:00-16:00 (marți-joi) și 8:00-14:00 (vineri).

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE 0800.801.100 pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 22-25 iunie, în intervalul orar 8:00-16:00.

Ghid informativ

Ministerul Educației a publicat un ghid informativ destinat candidaților care vor susține Evaluarea Națională în acest an școlar și părinților acestora.

Ghidul conține informații utile despre condițiile de examen (detalii de natură organizatorică și sanitară) și despre desfășurarea propriu-zisă a probelor scrise. De asemenea, sunt incluse informații despre modalitatea de evaluare a lucrărilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe.

Sursa: edu.ro.

Aprilie 2021

Statistică

Repartizarea pe tranșe de medii a rezultatelor la simulare este disponibilă la această adresă.

Rezultate

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale au fost transmise individual prin e-mail.

Martie 2021

Subiecte și barem

Matematică

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem

Limba și literatura română

Au fost publicate subiectele și baremul de evaluare și notare.

Sursa: subiecte.edu.ro.

Repartizare în săli

Căutare rapidă

Planul sălilor de examen (click/tap pentru vizualizare).

Fiecare clasă are alocat un nivel, etajul 1 pentru a VIII-a A și etajul 2 pentru a VIII-a B. Sălile de depozitare a obiectelor personale sunt sălile situate în dreptul scărilor, sala 14, respectiv sala 25.

Rândurile sunt numerotate de la ușă spre fereastră.

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 8:00 - 8:30.

În atenția candidaților

Au fost publicate extrase din metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Simulare Evaluare

Au fost publicate Ordinul ME nr. 3449/05.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, calendarul și lista conținuturilor.

Februarie 2021

Programa de examen

Matematică

A fost publicat Ordinul ME nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021.

Programa de examen

Limba și literatura română

A fost publicat Ordinul ME nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021.

Ianuarie 2021

În atenția părinților

Au fost publicate precizările cu privire la aprobarea și aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor, pentru elevii/absolvenții clasei a VIII-a, Evaluarea Națională, în anul școlar 2020-2021.

Calendar

A fost publicat calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021 la această adresă.

Metodologie

A fost publicat Ordinul MEC nr. 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021.