Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Avizier

Mai 2022

Cerere de echivalare

A fost publicată lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu testul de competență lingvistică, nivel A1 sau nivel superior pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

Cerere de echivalare

A fost publicat modelul de cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Cerere de înscriere

A fost publicat modelul de cerere de înscriere în vederea participării la admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2022-2023.

Graficul desfășurării probelor

A fost publicat graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2022-2023.

Procedura operațională

A fost publicată procedura operațională I.S.M.B. nr. 13811 din 19.05.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim intensiv, clase ce vor funcționa în anul școlar 2022-2023.