Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Avizier

Iunie 2019

Graficul desfășurării probelor

A fost publicat graficul desfășurării probelor pentru admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2019-2020.

Mai 2019

Procedura operațională

A fost publicată procedura operațională I.S.M.B. nr. 12061 din 30.05.2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2019-2020.

Modele de subiecte

Modele de subiecte pentru Proba orală, etapa I

Modelul nr. 1
 1. Read the text from page 41 and answer the following questions:
  1. What time does Ben have breakfast?
  2. What is Katie's favourite meal?
  3. What does Emily like eating?
 2. Talk about what you like having for breakfast.
Modelul nr. 2
 1. Read the text from page 18 and answer the following questions:
  1. Who can ride a bike?
  2. What does Rachel look like?
  3. What nationality is Ronaldinho?
 2. Talk about your favourite subject.

Subiecte posibile pentru Proba orală, etapa a II-a

Subiecte posibile pentru Proba scrisă

Criterii suplimentare

Criterii suplimentare de admitere

 1. Media minimă de admitere este 6,00 (60 puncte)

Criterii suplimentare de departajare

 1. Departajarea prin compararea rezultatelor la una din cele două probe - se vor lua în calcul rezultatele la proba scrisă și, în caz de egalitate, departajarea se va face prin compararea rezultatelor la proba orală, etapa I
 2. Calificativul anual FB la disciplina Limba engleză în clasele a III-a și a IV-a
 3. Calificativul anual FB la disciplina Limba și literatura română în clasele a III-a și a IV-a