Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Avizier

Iunie 2021

Modele de subiecte

Subiecte posibile pentru Proba scrisă

Criterii suplimentare

Criterii suplimentare de admitere

  1. Media minimă de admitere este 6,00 (60 puncte)

Criterii suplimentare de departajare

  1. Calificativul anual la disciplina Limba engleză în clasele a III-a și a IV-a
  2. Calificativul anual la disciplina Limba și literatura română în clasa a IV-a

Cerere echivalare

A fost publicat modelul de cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Cerere de înscriere

A fost publicat modelul de cerere de înscriere în vederea participării la admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleză, clasă ce va funcționa în anul școlar 2021-2022.

Graficul desfășurării probelor

A fost publicat graficul desfășurării probelor pentru admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2021-2022.

Procedura operațională

A fost publicată procedura operațională I.S.M.B. nr. 10608 din 26.05.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, clase ce vor funcționa în anul școlar 2021-2022.