Admiterea în învățământul liceal

Rezultatele repartizării computerizate

# Codul candidatului Clasa Media de admitere Unitatea de învățământ Filiera / Profilul / Specializarea Codul specializării Opțiunea candidatului
1 NONAME0004 8A 6,54 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 375 3 (din 50)
2 NONAME0013 8A 6,02 nerepartizat (din 22)
3 NONAME0014 8A 6,88 nerepartizat (din 53)
4 NONAME0021 8A 4,25 nerepartizat (din 55)
5 NONAME0028 8A 7,53 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 340 20 (din 77)
6 NONAME0030 8A 8,19 LICEUL TEORETIC „TRAIAN” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 221 81 (din 128)
7 NONAME0031 8A 7,03 nerepartizat (din 60)
8 NONAME0033 8A 8,20 LICEUL TEORETIC „TRAIAN” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 222 27 (din 69)
9 NONAME0032 8A 7,27 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 35 (din 44)
10 NONAME0034 8A 8,66 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 349 39 (din 48)
11 NONAME0040 8A 8,66 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 215 8 (din 29)
12 NONAME0042 8A 6,51 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 372 28 (din 36)
13 NONAME0044 8A 4,02 nerepartizat (din 34)
14 NONAME0045 8A 8,00 LICEUL TEORETIC „DECEBAL” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 263 27 (din 41)
15 NONAME0050 8A 6,25 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 328 2 (din 52)
16 NONAME0059 8A 6,25 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 173 10 (din 31)
17 NONAME0063 8A 7,49 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 340 44 (din 55)
18 NONAME0064 8A 7,46 nerepartizat (din 47)
19 NONAME0073 8A 7,43 nerepartizat (din 52)
20 NONAME0005 8B 9,29 COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 123 7 (din 37)
21 NONAME0011 8B 7,36 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 339 23 (din 26)
22 NONAME0012 8B 8,60 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 132 30 (din 50)
23 NONAME0018 8B 9,25 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 356 1 (din 50)
24 NONAME0020 8B 9,81 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 290 1 (din 48)
25 NONAME0025 8B 9,15 LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 217 23 (din 41)
26 NONAME0036 8B 6,70 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCȚIE MEDIA 384 2 (din 84)
27 NONAME0038 8B 9,34 COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 123 3 (din 75)
28 NONAME0049 8B 6,60 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 375 68 (din 70)
29 NONAME0051 8B 10 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 311 1 (din 28)
30 NONAME0052 8B 8,82 ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 265 12 (din 126)
31 NONAME0053 8B 8,60 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 367 5 (din 100)
32 NONAME0054 8B 6,76 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 372 1 (din 50)
33 NONAME0065 8B 9,99 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 311 1 (din 28)
34 NONAME0067 8B 7,08 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERȚ 341 23 (din 51)
35 NONAME0068 8B 8,73 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 214 18 (din 56)
36 NONAME0069 8B 8,27 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 211 15 (din 74)
37 NONAME0070 8B 6,59 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 306 16 (din 101)
38 NONAME0072 8B 8,88 COLEGIUL NAȚIONAL „VICTOR BABEȘ” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 206 16 (din 50)
39 NONAME0076 8B 8,53 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 133 25 (din 53)
40 NONAME0001 8C 7,09 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 27 (din 100)
41 NONAME0002 8C 6,80 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 327 42 (din 52)
42 NONAME0003 8C 8,75 ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 265 42 (din 171)
43 NONAME0006 8C 6,91 nerepartizat (din 53)
44 NONAME0007 8C 6,96 COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 364 25 (din 79)
45 NONAME0010 8C 9,64 COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 346 4 (din 46)
46 NONAME0017 8C 7,13 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 24 (din 39)
47 NONAME0019 8C 5,99 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 386 33 (din 72)
48 NONAME0027 8C 8,02 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 167 58 (din 83)
49 NONAME0029 8C 3,76 nerepartizat (din 16)
50 NONAME0037 8C 8,81 COLEGIUL NAȚIONAL „VICTOR BABEȘ” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 207 39 (din 46)
51 NONAME0047 8C 8,74 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 389 1 (din 30)
52 NONAME0048 8C 4,87 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 278 14 (din 26)
53 NONAME0055 8C 8,51 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 388 7 (din 75)
54 NONAME0056 8C 7,55 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 337 93 (din 97)
55 NONAME0057 8C 6,85 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 383 5 (din 98)
56 NONAME0058 8C 5,98 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 373 6 (din 70)
57 NONAME0061 8C 8,44 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 351 10 (din 71)
58 NONAME0062 8C 4,67 nerepartizat (din 40)
59 NONAME0066 8C 9,16 COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 156 1 (din 82)
60 NONAME0074 8C 8,68 COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAV ONICESCU” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 298 57 (din 115)
61 NONAME0075 8C 8,15 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 150 23 (din 25)