Admiterea în învățământul liceal

Rezultatele repartizării computerizate

# Codul candidatului Media de admitere Unitatea de învățământ Filiera / Profilul / Specializarea Codul specializării Opțiunea candidatului
1 B10821538 6,54 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 375 3 (din 50)
2 B10647239 6,02 nerepartizat (din 22)
3 B12288293 6,88 nerepartizat (din 53)
4 B10821723 4,25 nerepartizat (din 55)
5 B10718146 7,53 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 340 20 (din 77)
6 B8789397 8,19 LICEUL TEORETIC „TRAIAN” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 221 81 (din 128)
7 B10852060 7,03 nerepartizat (din 60)
8 B10821873 8,20 LICEUL TEORETIC „TRAIAN” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 222 27 (din 69)
9 B10821848 7,27 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 35 (din 44)
10 B10852475 8,66 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 349 39 (din 48)
11 B10822045 8,66 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 215 8 (din 29)
12 B12830553 6,51 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 372 28 (din 36)
13 B10822062 4,02 nerepartizat (din 34)
14 B10822098 8,00 LICEUL TEORETIC „DECEBAL” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 263 27 (din 41)
15 B10670571 6,25 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 328 2 (din 52)
16 B10822218 6,25 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 173 10 (din 31)
17 B10822297 7,49 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 340 44 (din 55)
18 B10822368 7,46 nerepartizat (din 47)
19 B10822407 7,43 nerepartizat (din 52)
20 B10822705 9,29 COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 123 7 (din 37)
21 B10822805 7,36 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 339 23 (din 26)
22 B10822839 8,60 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 132 30 (din 50)
23 B10822879 9,25 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 356 1 (din 50)
24 B10822920 9,81 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 290 1 (din 48)
25 B10822938 9,15 LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 217 23 (din 41)
26 B10823937 6,70 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCȚIE MEDIA 384 2 (din 84)
27 B10824085 9,34 COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 123 3 (din 75)
28 B9758667 6,60 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 375 68 (din 70)
29 B10824152 10 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 311 1 (din 28)
30 B10824293 8,82 ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 265 12 (din 126)
31 B10824248 8,60 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 367 5 (din 100)
32 B10764803 6,76 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 372 1 (din 50)
33 B10824401 9,99 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 311 1 (din 28)
34 B10852622 7,08 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERȚ 341 23 (din 51)
35 B8133075 8,73 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 214 18 (din 56)
36 B10824447 8,27 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 211 15 (din 74)
37 B10824485 6,59 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 306 16 (din 101)
38 B10824619 8,88 COLEGIUL NAȚIONAL „VICTOR BABEȘ” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 206 16 (din 50)
39 B10824635 8,53 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 133 25 (din 53)
40 B10824863 7,09 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 27 (din 100)
41 B10824909 6,80 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 327 42 (din 52)
42 B10824930 8,75 ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 265 42 (din 171)
43 B10824999 6,91 nerepartizat (din 53)
44 B8132021 6,96 COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 364 25 (din 79)
45 B10830906 9,64 COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” TEORETICĂ / REAL / ȘTIINȚE ALE NATURII 346 4 (din 46)
46 B12176786 7,13 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 172 24 (din 39)
47 B10831003 5,99 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 386 33 (din 72)
48 B10831085 8,02 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 167 58 (din 83)
49 B10831116 3,76 nerepartizat (din 16)
50 B10831132 8,81 COLEGIUL NAȚIONAL „VICTOR BABEȘ” TEORETICĂ / UMAN / ȘTIINȚE SOCIALE 207 39 (din 46)
51 B10831150 8,74 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 389 1 (din 30)
52 B10838319 4,87 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 278 14 (din 26)
53 B10838346 8,51 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 388 7 (din 75)
54 B10838361 7,55 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 337 93 (din 97)
55 B10838383 6,85 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 383 5 (din 98)
56 B10838388 5,98 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 373 6 (din 70)
57 B10838397 8,44 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 351 10 (din 71)
58 B10838513 4,67 nerepartizat (din 40)
59 B10838422 9,16 COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 156 1 (din 82)
60 B10838438 8,68 COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAV ONICESCU” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 298 57 (din 115)
61 B10838470 8,15 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 150 23 (din 25)