Burse acordate elevilor

 • Perioada de depunere a dosarelor este 17 ianuarie - 14 februarie 2022.
 • Având în vedere situația epidemiologică actuală, depunerea cererilor și a actelor care dovedesc dreptul de acordare a bursei, după caz, pentru obținerea bursei de studiu, respectiv a bursei de ajutor social, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, se poate realiza inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, scanate/fotocopiate, pe adresa de e-mail contact@scoala160.ro sau prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 14 februarie 2022, inclusiv.
 • Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pot fi consultate la această adresă.
 • Salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie-decembrie 2021 (pentru bursa de studiu) și ianuarie-decembrie 2021 (pentru bursa de ajutor social) este 1524 lei, respectiv 1540 lei pentru salariatul care are o persoană în întreținere, 1556 lei pentru salariatul care are 2 persoane în întreținere, 1572 lei pentru salariatul care are 3 persoane în întreținere și 1604 lei pentru salariatul care are 4 sau mai multe persoane în întreținere.
 • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 10 alin. (4) se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, precum și venitul din bursa acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul.
 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Dosarul trebuie să conțină:

 • acte doveditoare pentru criteriile menționate
 • copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, după diplomele obținute în competiții

Pentru elevii care solicită bursa în temeiul art. 8 alin. (1) lit. d) și e), dosarul trebuie să conțină:

 • acte doveditoare pentru criteriile menționate
 • copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, după diplomele obținute în competiții

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 111,91 KiB)
 • copie C.I. părinți/reprezentanți legali
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • adeverințe de elev pentru frații/surorile elevului din care să reiasă valoarea eventualei bursei și perioada pentru care a fost acordată
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada ianuarie-decembrie 2021: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.

Bursă venituri mici

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. părinți
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • adeverințe de elev pentru frații/surorile elevului din care să reiasă valoarea eventualei bursei și perioada pentru care a fost acordată
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada ianuarie-decembrie 2021: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.

Bursă orfani

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. părinte/reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • copie certificat de deces al părintelui

Bursă elevi crescuți de un singur părinte

Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte; autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte.

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. părinte
 • copie certificat de naștere al elevului
 • documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească

Bursă elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească
 • decizie numire reprezentant legal

Bursă medicală

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. părinte/reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar
 • certificat de încadrare în grad de handicap

Bursă ocazională

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 122,50 KiB)
 • copie C.I. părinți
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • adeverințe de elev pentru frații/surorile elevului din care să reiasă valoarea eventualei bursei și perioada pentru care a fost acordată
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada ianuarie-decembrie 2021: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.