Burse acordate elevilor

 • Termenul de depunere a dosarelor este 30 septembrie 2022, inclusiv.
 • Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pot fi consultate la această adresă.
 • Salariul minim net pe economie din lunile în care se calculează venitul mediu net lunar pe membru de familie este 1524 lei, respectiv 1540 lei pentru salariatul care are o persoană în întreținere, 1556 lei pentru salariatul care are 2 persoane în întreținere, 1572 lei pentru salariatul care are 3 persoane în întreținere și 1604 lei pentru salariatul care are 4 sau mai multe persoane în întreținere.
 • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.
 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Dosarul trebuie să conțină:

 • acte doveditoare pentru criteriile menționate
 • copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, după diplomele obținute în competiții

Pentru elevii care solicită bursa în temeiul art. 8 alin. (1) lit. d) și e), dosarul trebuie să conțină:

 • acte doveditoare pentru criteriile menționate
 • copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, după diplomele obținute în competiții

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 235,44 KB)
 • copie C.I. părinți/reprezentanți legali
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada iunie-august 2022: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.

Bursă venituri mici

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. părinți
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada septembrie 2021 - august 2022: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.

Bursă orfani

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. părinte/reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • copie certificat de deces al părintelui

Bursă elevi aflați în întreținerea unui singur părinte

Prin copil aflat în întreținerea unui singur părinte se înțelege copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte - pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană.

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. părinte
 • copie certificat de naștere al elevului
 • documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească

Bursă elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească
 • decizie numire reprezentant legal

Bursă medicală

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. părinte/reprezentant legal
 • copie certificat de naștere al elevului
 • certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar
 • certificat de încadrare în grad de handicap

Bursă ocazională

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (.pdf 241,18 KB)
 • copie C.I. părinți
 • copii ale certificatelor de naștere ale elevului și fraților/surorilor
 • documente relevante în stabilirea venitului pentru perioada septembrie 2021 - august 2022: adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice, adeverință de venit eliberată de angajator, talon de șomaj, talon de pensie, pensie alimentară, alocație copii
 • hotărâre de divorț din care să reiasă cine exercită autoritatea părintească și valoarea pensiei alimentare sau declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu primește pensia alimentară, dacă este cazul
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu are alte venituri în afara celor declarate și depuse la dosar.
 • HCL nr. 276/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022–2023 (.pdf 335,35 KB)
 • HCL nr. 121/24.05.2022 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2021–2022 (.pdf 340,51 KB)
 • HCL nr. 258/20.12.2021 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I an școlar 2021–2022 (.pdf 745,21 KB)