Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Pentru a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare mai avem șapte locuri disponibile.

NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 3 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2018, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 4)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 12 - 18 aprilie 2018, zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-vineri).

 • Pentru anul școlar 2018-2019 au fost aprobate 3 clase pregătitoare (învățământ tradițional) cu 78 de locuri.
 • Cursurile claselor pregătitoare se vor desfășura în intervalul orar 8:00 - 11:35.
NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
Tip arterăStradaNumărul
StradaALBIȚEItoate numerele
BulevardulANUL 18647-58 (toate numerele), 68
StradaAPUSULUI2-42 (numere pare)
StradaBEGONIEItoate numerele
IntrareaCANALUL ARGEȘtoate numerele
StradaCĂTINEItoate numerele
DrumulCIOROGÂRLAtoate numerele
StradaDRENAJULUItoate numerele
StradaEUCALIPTULUItoate numerele
StradaFĂGĂDĂUtoate numerele
IntrareaFLOTEItoate numerele
IntrareaGABRIELA SZABO3-11
StradaGABRIELA SZABO2, 12-22
AleeaGHIRLANDEItoate numerele
StradaGHIRLANDEI8 (bloc N6), 9, 9A, 16, 50-60 (numere pare)
IntrareaIRIDIULUItoate numerele
BulevardulIULIU MANIU190, 192, 244G, 390A
StradaLACUL ZĂNOAGA3, 31, 33, 35
IntrareaMARATONULUItoate numerele
IntrareaMĂRGELELORtoate numerele
StradaMĂRGELELOR67-132
IntrareaMOVILELORtoate numerele
StradaPĂDURARILORtoate numerele
StradaPĂRĂLUȚELOR1B, 2, 2A, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14
AleeaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPISCUL CRĂSANI14-18 (numere pare), 17-99
StradaPROSPERITĂȚIItoate numerele
DrumulROȚIItoate numerele
StradaSCHIORILORtoate numerele
StradaSPILCUȚEItoate numerele
StradaSTRIGĂTURII
StradaSTRĂMOȘILOR7, 8
StradaTELEVIZIUNIItoate numerele
StradaTUFĂNELELOR5, 8
BulevardulUVERTURII161-217
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 3 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2018, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 4)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 8 - 26 martie 2018, zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-vineri).

Ziua porților deschise va avea loc miercuri, 7 martie 2018, în intervalul orar 9:00 - 14:00.

Numărul de TelVerde 0800.816.021 va fi disponibil în perioada 01.03.2018 - 04.05.2018, de luni până joi în intervalul orar 8:00 - 16:30 și vineri în intervalul orar 8:00 - 14:00.