Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Pentru a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare mai avem zece locuri disponibile.

NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 3 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2019, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 4)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 2 - 8 aprilie 2019, zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-vineri).

 • Pentru anul școlar 2019-2020 au fost aprobate 2 3 clase pregătitoare (învățământ tradițional) cu 50 88 de locuri.
 • Cursurile claselor pregătitoare se vor desfășura în intervalul orar 8:00 - 11:35.
NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
Tip arterăStradaNumărul
StradaALBIȚEItoate numerele
StradaAMETISTULUItoate numerele
BulevardulANUL 18641, 3, 4, 5, 6, 7-58 (toate numerele), 68
StradaAPUSULUI2-42 (numere pare)
StradaBEGONIEItoate numerele
IntrareaCANALUL ARGEȘtoate numerele
StradaCĂTINEItoate numerele
DrumulCIOROGÂRLAtoate numerele
StradaDEDULEȘTItoate numerele
StradaDRENAJULUItoate numerele
StradaEUCALIPTULUItoate numerele
StradaFĂGĂDĂUtoate numerele
IntrareaFLOTEItoate numerele
IntrareaGABRIELA SZABO3-11
StradaGABRIELA SZABO2, 12-22
AleeaGHIRLANDEItoate numerele
StradaGHIRLANDEI8 (bloc N6), 9, 9A, 16, 50-60 (numere pare)
IntrareaIRIDIULUItoate numerele
BulevardulIULIU MANIU190, 192, 244G, 390A
StradaLACUL ZĂNOAGA3, 31, 33, 35
IntrareaMARATONULUItoate numerele
IntrareaMĂRGELELORtoate numerele
StradaMĂRGELELOR67-132
IntrareaMOVILELORtoate numerele
StradaPĂDURARILORtoate numerele
StradaPĂRĂLUȚELOR1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14
AleeaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPISCUL CRĂSANI2D, 2E, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 (numere pare), 1-15A, 17-99
StradaPROSPERITĂȚIItoate numerele
DrumulROȚIItoate numerele
StradaSCHIORILORtoate numerele
StradaSPILCUȚEItoate numerele
StradaSTRĂMOȘILOR1, 1A, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5C, 6, 7, 8
StradaSTRIGĂTURII
StradaTELEVIZIUNIItoate numerele
IntrareaTIHUȚAtoate numerele
StradaTIHUȚAtoate numerele
StradaTUFĂNELELOR1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
StradaURSACHE GHEORGHEtoate numerele
BulevardulUVERTURII161-217
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului - original și copie (art. 14 alin. 2)
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 3 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2019, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 4)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 4 - 22 martie 2019, zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-vineri).

Ziua porților deschise va avea loc joi, 28 februarie 2019, în intervalul orar 9:00 - 16:00.

Numărul de TelVerde 0800.816.021 va fi disponibil în perioada 26.02.2019 - 19.04.2019, de luni până joi în intervalul orar 8:00 - 16:30 și vineri în intervalul orar 8:00 - 14:00.