• Am actualizat informațiile conform Ordinului MEC nr. 4244/12.05.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 390/14.05.2020.
 • Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.
 • Ordinea prin care se realizează programarea telefonică sau prin e-mail pentru completarea și validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

 • Pentru a doua etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2020-2021 nu mai avem locuri libere.

Repartizarea pe clase a copiilor admiși

 • Pentru anul școlar 2020-2021 au fost aprobate 3 clase pregătitoare (învățământ tradițional) cu 75 de locuri.
 • Cursurile claselor pregătitoare se vor desfășura în intervalul orar 8:00 - 11:35.
NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
Tip arterăStradaNumărul
StradaALBIȚEItoate numerele
StradaAMETISTULUItoate numerele
BulevardulANUL 18641, 3, 4, 5, 6, 7-58 (toate numerele), 68
StradaAPUSULUI2-42 (numere pare)
StradaBEGONIEItoate numerele
IntrareaCANALUL ARGEȘtoate numerele
StradaCĂTINEItoate numerele
DrumulCIOROGÂRLAtoate numerele
StradaDEDULEȘTItoate numerele
StradaDRENAJULUItoate numerele
StradaEUCALIPTULUItoate numerele
StradaFĂGĂDĂUtoate numerele
IntrareaFLOTEItoate numerele
IntrareaGABRIELA SZABO3-11
StradaGABRIELA SZABO2, 12-22
AleeaGHIRLANDEItoate numerele
StradaGHIRLANDEI8 (bloc N6), 9, 9A, 16, 50-60 (numere pare)
IntrareaIRIDIULUItoate numerele
BulevardulIULIU MANIU190, 192, 244, 244A-244J, 390A
StradaLACUL ZĂNOAGA3, 31, 33, 35
IntrareaMARATONULUItoate numerele
IntrareaMĂRGELELORtoate numerele
StradaMĂRGELELOR67-132
IntrareaMOVILELORtoate numerele
StradaPĂDURARILORtoate numerele
StradaPĂRĂLUȚELOR1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14
AleeaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPISCUL CRĂSANI2D, 2E, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 (numere pare), 1-15A, 17-99
StradaPROSPERITĂȚIItoate numerele
DrumulROȚIItoate numerele
StradaSCHIORILORtoate numerele
StradaSPILCUȚEItoate numerele
StradaSTRĂMOȘILOR1, 1A, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5C, 6, 7, 8
StradaSTRIGĂTURII
StradaTELEVIZIUNIItoate numerele
IntrareaTIHUȚAtoate numerele
StradaTIHUȚAtoate numerele
StradaTUFĂNELELOR1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
StradaURSACHE GHEORGHEtoate numerele
BulevardulUVERTURII161-217
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea în original (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului în original (art. 14 alin. 2)
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 3 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2020, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 4)
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă (art. 49)
 • Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare - 2020 - etapa I (.pdf 602,07 KiB)
 • Cererea se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea, în perioada 4 martie - 23 martie 7 iulie 2020 zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri), în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere sau prin intermediul mijloacelor electronice.
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 4 martie - 23 martie 7 iulie 2020 zilnic, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri).

Ziua porților deschise va avea loc joi, 5 martie 2020, în intervalul orar 9:00 - 14:00.

Numărul de TelVerde 0800.816.021 va fi disponibil în perioada 24 februarie - 19 aprilie 31 iulie 2020, de luni până joi în intervalul orar 8:00 - 16:30 și vineri în intervalul orar 8:00 - 14:00.