• Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.
 • Ordinea în care părinții se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • Părinții copiilor care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, și care doresc amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, vor depune o cerere în acest sens, împreună cu un document medical din care să reiasă că minorul este inapt pentru înscrierea în învățământul primar, în anul scolar 2021-2022. Cererea (.pdf 560,95 KiB) și documentul medical se depun, începând cu data de 29.03.2021, la registratura I.S.M.B. sau se transmit prin poștă sau la adresa de email clasapregatitoare@ismb.ro.

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

copii din circumscripție înscriși
copii din alte circumscripții înscriși
NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea în original (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului în original (art. 14 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2021, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 14 alin. 4)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 5)
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă (art. 49)
 • Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare - 2021 - etapa a II-a (.pdf 629,04 KiB)
 • Cererea se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru a doua etapă.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru a doua etapă, în perioada 24 - 31 mai 2021, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri), în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere.
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 24 - 31 mai 2021, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri).

0

copii din circumscripție înscriși

0

copii din alte circumscripții înscriși

0

locuri rezervate pentru copiii din circumscripție

0

locuri libere pentru copiii din alte circumscripții

copii din circumscripție înscriși
copii din alte circumscripții înscriși
copii din circumscripție înscriși la alte școli cu opțiune de revenire (loc rezervat)
copii din circumscripție admiși la alte școli (eliberare loc rezervat)
 • Pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate 5 3 clase pregătitoare (învățământ tradițional) cu 110 66 de locuri.
 • După finalizarea etapei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, pentru a asigura locuri tuturor celor 101 copii din circumscripție înscriși, planul de școlarizare a fost suplimentat la 5 clase cu 110 locuri.
 • Cursurile claselor pregătitoare se vor desfășura în intervalul orar 8:00 - 11:35.
NumărCriteriul specificDocumente doveditoare
1Părinții copiilor au fost elevii școliiCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
2Bunicii sau un reprezentant legal al copiilor locuiesc în circumscripția unității noastre, iar copilul se află în îngrijirea acestoraCopie după CI/BI al bunicilor/reprezentantului legal
Declarație părinte dovada gradului de rudenie
Copii legalizate după hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mandate notariale
3Unul dintre frații copilului a absolvit cursurile unității noastreCopie după foaia matricolă
Verificarea registrelor matricole
Verificarea cataloagelor școlare
Eliberarea unei adeverințe
4Locul de muncă al părinților se află în circumscripția școlarăAdeverință de la locul de muncă cu adresa exactă a locului de muncă
Tip arterăStradaNumărul
StradaALBIȚEItoate numerele
StradaAMETISTULUItoate numerele
BulevardulANUL 18641, 3, 4, 5, 6, 7-58 (toate numerele), 68
StradaAPUSULUI2-42 (numere pare)
StradaBEGONIEItoate numerele
IntrareaCANALUL ARGEȘtoate numerele
StradaCĂTINEItoate numerele
DrumulCIOROGÂRLAtoate numerele
StradaDEDULEȘTItoate numerele
StradaDRENAJULUItoate numerele
StradaEUCALIPTULUItoate numerele
StradaFĂGĂDĂUtoate numerele
IntrareaFLOTEItoate numerele
IntrareaGABRIELA SZABO3-11
StradaGABRIELA SZABO2, 12-22
AleeaGHIRLANDEItoate numerele
StradaGHIRLANDEI2 (bloc N1), 8 (bloc N6), 9, 9A, 16, 50-60 (numere pare)
IntrareaIRIDIULUItoate numerele
BulevardulIULIU MANIU190, 192, 244, 244A-244J, 390A
AleeaLACUL MORII127-129
StradaLACUL ZĂNOAGA3, 31, 33, 35
IntrareaMARATONULUItoate numerele
IntrareaMĂRGELELORtoate numerele
StradaMĂRGELELOR67-132
IntrareaMOVILELORtoate numerele
StradaPĂDURARILORtoate numerele
StradaPĂRĂLUȚELOR1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14
AleeaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPETRĂCHEȘTItoate numerele
StradaPISCUL CRĂSANI2D, 2E, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 (numere pare), 1-15A, 17-99
StradaPROSPERITĂȚIItoate numerele
DrumulROȚIItoate numerele
StradaSCHIORILORtoate numerele
StradaSPILCUȚEItoate numerele
StradaSTRĂMOȘILOR1, 1A, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5C, 6, 7, 8
StradaSTRIGĂTURII
StradaTELEVIZIUNIItoate numerele
IntrareaTIHUȚAtoate numerele
StradaTIHUȚAtoate numerele
StradaTUFĂNELELOR1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
StradaURSACHE GHEORGHEtoate numerele
BulevardulUVERTURII161-217
 • Actul de identitate al părintelui care completează cererea în original (art. 14 alin. 2)
 • Certificatul de naștere al copilului în original (art. 14 alin. 2)
 • Copia documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului - pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09 - 31.12.2021, inclusiv (art. 14 alin. 3)
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 14 alin. 4)
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare - pentru copiii pentru care se solicită înscrierea la altă unitate decât școala de circumscripție (art. 14 alin. 5)
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă (art. 49)
 • Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare - 2021 - etapa I (.pdf 599,00 KiB)
 • Cererea se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice, în perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri), în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere.
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere vor avea loc în perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), respectiv 8:00 - 17:00 (vineri).
 • Numărul de TelVerde 0800.816.021 va fi disponibil în perioada 22 martie - 4 iunie 2021, de luni până joi în intervalul orar 8:00 - 16:30 și vineri în intervalul orar 8:00 - 14:00.

Dacă mă prezint la sediul unității pentru completare și validare, trebuie să vin cu cererea de înscriere completată de mână?

Nu. Conform art. 14 alin. (1) din Metodologie, în situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ, completarea datelor se face direct în aplicația informatică de către un membru al comisiei, în prezența părintelui.

Trebuie să prezint actele în original?

Da. Certificatul de naștere al copilului și cartea de identitate a părintelui se prezintă în original. Pentru a nu mai pierde timp cu confruntarea copiei cu originalul, un membru al comisiei va face copii după actele originale.

Trebuie să aduc dosar cu șină, fără șină, de carton, de plastic etc.?

Nu. Nu trebuie să aduceți niciun fel de dosar.

Locuim în Militari Residence sau imediat după Canalul Argeș, școala dumneavoastră este mai aproape, de ce suntem arondați la Liceul Doamna Chiajna sau Școala Alexandru Odobescu?

Din punct de vedere administrativ, dumneavoastră locuiți în comuna Chiajna, motiv pentru care nu puteți face parte decât din circumscripția unei școli din această localitate.

De ce sunt afișate, înainte de începerea înscrierilor, 66 de locuri libere pentru copiii din alte circumscripții?

Numărul de locuri libere pentru copiii din alte circumscripții se calculează conform art. 9 alin. (3) din Metodologie ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare (66) și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși (0 înainte de începerea înscrierilor). Pe măsură ce se vor înscrie copiii din circumscripția școlii noastre, acest număr va scădea.

Dacă îmi înscriu copilul primul, pot fi sigur că va fi admis?

Nu neapărat. Înscrierea în clasa pregătitoare NU funcționează după principiul primul venit primul servit. Nu contează deloc ordinea înscrierii. Dacă locuiți în circumscripția școlii, atunci copilul sigur va fi admis, indiferent dacă-l înscrieți primul sau ultimul. Dacă nu locuiți în circumscripția școlii, atunci rezultatul depinde de numărul de locuri rămase disponibile pentru copiii din alte circumscripții și de poziția în clasamentul realizat după numărul de criterii generale și/sau specifice pe care le îndepliniți.

Pot să aleg la ce doamnă învățătoare să fie repartizat copilul meu?

Nu. Constituirea formațiunilor de studiu se realizează în perioada 9-10 septembrie 2021, conform punctelor 8.4.68-8.4.71 din procedura I.S.M.B. nr. 5213/16.03.2021 (.pdf 5,25 MiB). Stabilirea cadrelor didactice de predare la clasele pregătitoare are loc prin tragere la sorți, conform punctului 8.4.72 din aceeași procedură.