Olimpiade și concursuri

Avizier

Ianuarie 2020

Rezultate finale

Limba engleză - etapa pe școală

Rezultatele finale, după contestații, sunt disponibile la această adresă.

Rezultate inițiale

Limba engleză - etapa pe școală

Rezultatele inițiale, înainte de contestații, sunt disponibile la această adresă.

În atenția candidaților

Limba engleză - etapa pe școală

Depunerea contestațiilor

Reevaluarea unei lucrări poate fi solicitată prin cerere depusă la secretariatul școlii în intervalul miercuri, 22 ianuarie 2020, ora 12:00 – joi, 23 ianuarie 2020, ora 12:00; elevii minori pot depune contestații doar însoțiți de părinte/tutore legal instituit.

Elevii participanți pot solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Comisiei de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, înainte de a depune contestație, fără a li se elibera copii ale lucrării sau a li se da explicații privind evaluarea lucrării.

Retragerea contestației se poate face în primele 30 de minute după expirarea termenului de depunere a acesteia și numai de către elevul în cauză.

Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

Nota obținută în urma reevaluării reprezintă nota finală.

Contestațiile se vor soluționa în intervalul joi, 23 ianuarie 2020, ora 12:00 – marți, 28 ianuarie 2020, ora 12:00.

Rezultatele de la contestații se afișează marți, 28 ianuarie 2020, ora 12:00.

În atenția candidaților

Limba engleză - etapa pe școală

Afișarea rezultatelor

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 22 ianuarie 2020, ora 12:00.

Rezultatele finale (de după rezolvarea contestațiilor) vor fi afișate marți, 28 ianuarie 2020, ora 12:00.

Pentru etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București se califică elevii care au obținut cel puțin 85 de puncte la proba scrisă.

Proba scrisă pentru etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București va avea loc în data de 7 martie 2020.

Procedură privind organizarea și desfășurarea olimpiadei

Limba engleză - etapa pe școală

A fost publicată procedura privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză etapa pe școală.