Transferul elevilor

  • Acte necesare la depunerea dosarului de transfer:
  • Cerere de transfer în dublu exemplar;
  • Carte de identitate a părintelui care depune cererea, în original;
  • Certificat de naștere al elevului, în original;
  • Adeverință de studii sau carnet de note vizat și completat la zi;
  • Părinții divorțați depun dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. În cazul custodiei comune, ambii părinți trebuie să se prezinte la depunerea dosarului.
  • Dacă numărul cererilor de transfer la o anumită clasă/an de studiu este mai mare decât numărul locurilor disponibile, atunci cererile de transfer se vor aproba aplicând, în ordine, următoarele criterii de departajare:
  • domiciliul/reședința în circumscripția școlii;
  • media generală a anului școlar precedent;
  • media aritmetică a mediilor anuale la Limba și literatura română și Matematică din anul școlar precedent.

Ultima actualizare: 13 iulie 2022, 15:00

ClasaNumărul de locuri disponibile
Pregătitoare0
I8
a II-a0
a III-a0
a IV-a0
a V-a (intensiv limba engleză)3
a V-a17
a VI-a (intensiv limba engleză)3
a VI-a6
a VII-a (intensiv limba engleză)0
a VII-a0
a VIII-a (intensiv limba engleză)2
a VIII-a10