Tot personalul

0

Didactic

0

Didactic-auxiliar

0

Nedidactic

0

Misiunea

Unitatea de învățământ, împreună cu comunitatea locală, are ca obiectiv principal dezvoltarea complexă a școlarilor (transmiterea de cunoștințe, formarea de aptitudini și atitudini, credințe, sistem de valori), într-un climat de muncă și învățare stimulativ, care să-i formeze pe copii ca viitori cetățeni, apți să se integreze și să se adapteze cu succes la schimbări într-o societate democratică.

Viziunea

Școala noastră se angajează în dezvoltarea comunității, ofertând servicii educaționale de calitate și performanță, printr-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali, pe baza și pentru promovarea valorilor.

„Dacă noi am reușit, și TU poți reuși! Trebuie doar să îndrăznești!”