Tot personalul

0

Didactic

0

Didactic-auxiliar

0

Nedidactic

0

Misiunea

Unitatea de învățământ, împreună cu comunitatea locală, are ca obiectiv principal dezvoltarea complexă a școlarilor (transmiterea de cunoștințe, formarea de aptitudini și atitudini, credințe, sistem de valori), într-un climat de muncă și învățare stimulativ, care să-i formeze pe copii ca viitori cetățeni, apți să se integreze și să se adapteze cu succes la schimbări într-o societate democratică.

Viziunea

Școala noastră se angajează în dezvoltarea comunității, ofertând servicii educaționale de calitate și performanță, printr-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali, pe baza și pentru promovarea valorilor.

„Dacă noi am reușit, și TU poți reuși! Trebuie doar să îndrăznești!”

Cele mai vizitate pagini