Calendar școlar

  • Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali este individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.